Categorie archief: Dorpsplein

Dorpsplein

Op een dorpsplein komt iedereen samen en wordt er veel besproken en gediscussieerd. Middels ons virtuele dorpsplein kunt u onderwerpen aandragen en uw mening geven over bepaalde thema’s. De berichten zijn onderverdeeld in een aantal categorieën, waarin de mogelijkheid bestaat om hierop te reageren.

Vestigen voorkeursrecht DocksNLD fase 2

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland heeft 27 september 2016 besloten om voorlopig gronden, gelegen ten oosten van bedrijventerrein DocksNLD,  aan te wijzen waarop voorkeursrecht wordt gevestigd ten behoeve van bedrijventerrein DoçksNLD fase 2. Klik hier voor de ter inzage gelegde stukken.

Stichting Dorpsraad Azewijn is tegen het besluit tot het vestigen van voorkeursrecht op deze gronden. Derhalve hebben wij een zienswijze en een bezwaarschrift ingediend bij de gemeente. Klik op onderstaande links om deze in te zien en onze onderbouwing te lezen.

Ingediende zienswijze.

Ingediend bezwaarschrift.

Via onze website houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent het verdere vervolg.

Bodembedekking speellocatie Brummelhof

De dorpsraad heeft de gemeente verzocht om de bodembedekking van de speellocatie aan de Brummelhof te veranderen. Het bestaat nu uit zand welke veelvuldig door kattenpoep vervuld wordt.

De gemeente reageert als volgt;

“Op basis van het beleidsplan ‘Spelen in Montferland’ komt deze locatie in aanmerking om omgevormd te worden tot openbaar groen op het moment dat de speeltoestellen kapot en te kostbaar zijn om veilig te maken of te vervangen. Voorlopig is de speellocatie aan de Brummelhof nog niet afgeschreven, maar nieuwe gemeentelijke investeringen aan deze speellocatie (zoals rubberen tegels) is op basis het speelbeleid niet aan de orde.

Als oplossing van de situatie bij de Brummelhof op dit moment, is er voor gekozen om het zand op de speellocatie te reinigen. Dit zal in de planning door onze buitendienst worden opgenomen.”

 

Jaarvergadering 2016

De openbare jaarvergadering van de Dorpsraad is gepland op dinsdag 22 november  om 20.00 uur in ’t Aschwinhuus.

 

Tijdens deze avond zal BUUV ( digitale buurtmarktplaats Montferland, www.montferland.buuv.nu) een presentatie verzorgen. Daarnaast zal de gemeente een evaluatie geven over het project “natuurlijk sturen” (verkeer/ verkeersveiligheid) en zal  het kerkbestuur van de Verrijzenis parochie een uiteenzetting geven over de verdere ontwikkelingen betreffende  de Mattheuskerk.

U komt toch ook?

Stichting Dorpsraad Azewijn

Werkzaamheden aan de N816

Van de gemeente heeft de dorpsraad een aankondiging ontvangen aangaande werkzaamheden aan de N816. Deze informatie willen wij graag met u delen. Hierbij het bericht:

“In de periode 4-7-2016 -14-7-2016 worden noodzakelijke werkzaamheden aan de N816 uitgevoerd. De weg wordt volledig, voor alle verkeer, afgesloten tussen de Gendringseweg en Op den Dam. We hebben de omleidingsroutes van de provincie getoetst en alle omleidingen die de provincie door Azewijn had gepland geschrapt. Dus: géén omleidingsroutes door Azewijn. De provincie pakt ‘groot uit’ met omleidingsroutes en inzet van verkeersregelaars. We vertrouwen erop dat het leeuwedeel van het verkeer hier gehoor aan geeft en de aangegeven en aangewezen routes zal volgen. Natuulijk zal een lokaal bekende ook de weg door Azewijn vinden, dat is niet anders. Dat is niet te voorkomen door de provincie en ook niet door ons.”

Aanleg glasvezel in buitengebied

Samen met de provincie Gelderland en de Achterhoekse gemeenten werkt de gemeente Montferland  sinds 2O14 aan het laten aanleggen van breedband.
In de zomer van 2015 bleken de eerdere plannen voor een eigen glasvezelbedrijf te stranden op de Europese regels.
De gemeenten in de Achterhoek en de provincie zijn nog steeds positief over de haalbaarheid van een glasvezelnetwerk en inmiddels heeft de markt interesse getoond in commerciële aanleg van breedband in het buitengebied.

Vooruitlopend hierop wil de gemeente  graag met bewoners/geïnteresseerden in het buitengebied in contact komen die samen met de gemeente de uiteindelijke vraagbundeling (mee doen ja of nee) voorbereiden.
Samen met deze ‘ambassadeurs’ willen wij het belang en deelname aan het glasvezelnet uitleggen.
Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij de gemeente Montferland.

e-mailadres o.kranenburg@montferland.info.

Vrachtverkeer Azewijn

Vorig jaar zijn er een aantal wegen afgesloten voor doorgaand vrachtverkeer. Als dorpsraad vernemen wij graag uw bevindingen tot op heden. Woont u aan de Leppestraat, Dr. Hoegenstraat of de Laakweg dan horen wij graag van u wat uw ervaring is. Is het vrachtverkeer en de daarmee gemoeide overlast verminderd?

U kunt ook reageren via ons e-mailadres: dorpsraad.azewijn@gmail.com.

Alvast dank voor uw bericht!

Uw mening stellen wij zeer op prijs!

De laatse weken zijn we druk bezig geweest met het maken van een nieuwe website. Het contact met en de inbreng van onze dorpsgenoten heeft hierbij een centrale rol gekregen, zie ook ons “Dorpsplein”. Ook willen wij u via de pagina Nieuws op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen. Wij zijn erg benieuwd wat u van onze nieuwe website vindt, en vernemen dat graag door een reactie te plaatsen op dit bericht! Bedankt voor uw mening!