Mail aan de gemeente Montferland op 5 september 2021.

Betreft: Voorlopige aanwijzing voorkeursrecht gemeente (WVG) ex artikel 6 ten behoeve van het bedrijventerrein DOCKSNLD 2.

Azewijn: 05-09-2021.

 

Geacht  College,

Bij deze willen wij als dorpsraad Azewijn graag van de gelegenheid gebruik maken om op deze wijze onze zienswijze aangaande het bovengenoemde onderwerp kenbaar te maken.

Ter overweging willen wij u een stuk uit het coalitieprogramma 2018-2022 meegeven: Samen krijgen we het voor elkaar, met als rode draad in het coalitieprogramma: Bestuurlijke vernieuwing is de kapstok. De veranderende samenleving: er is beweging op veel gebieden. De inwoner is mondig, heeft kennis van zaken, uit zich anders en sneller. De coalitie gelooft in de eigen kracht van inwoners en meer inspraak voor inwoners om bij de uiteindelijke besluitvorming betrokken te worden, dat is waar het om draait.

De gemeente zoekt samenwerking met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties, DE GEMEENTE LEGT NIET OP, maar komt samen met inwoners tot mooie voorstellen, aldus een paragraaf uit het bovengenoemde coalitieprogramma.

Een mooi streven waarin wij ons als dorpsraad Azewijn uiteraard kunnen vinden, omdat wij ook geloven in de kracht van de inwoners en de daarbij horende participatie. Daarom bevreemde het ons dan ook ten zeerste dat wij de bovengenoemde aanvraag voor de WVG ex artikel 6 moesten vernemen op de pagina gemeenteberichten van het Montferland Nieuws op 27 juli jongsleden, een week na de officiële publicatie in het Gemeenteblad, nota bene midden in de vakantie. Dat bracht de dorpsraad onder tijdsdruk, aangezien de termijnen voor het indienen van een zienswijze of bezwaar respectievelijk op 4 en 6 weken waren gesteld.

Ter overweging geven wij u een definitie mee waar de dorpsraad Azewijn voor staat.

De dorpsraad komt op voor de algemene belangen van het dorp en haar inwoners, zij representeren. De dorpsraad vertegenwoordigt het dorp in gesprekken met overheden, bedrijfsleven en organisaties, zij representeren en adviseren. De dorpsraad zet in op samenwerking, zij verbinden. De dorpsraad is eventueel de aanjager van ideeën, plannen en projecten ten goede van het dorp, zij activeren en realiseren in samenwerking met inwoners. De dorpsraad kan aangeven wat bewoners van belang achten voor de leefbaarheid en welke problemen er in een dorp aangepakt moet worden, kortom de ogen en de oren van de gemeenschap.

De dorpsraad Azewijn heeft getracht zich zo goed mogelijk van haar taak te kwijten, door informatie in te winnen over de kwestie, met als doel om de inwoners zo goed als mogelijk te informeren omtrent de ontwikkelingen met betrekking tot de extra 8 ha ten behoeve van de uitbreidingsplannen voor DOCKSNLD2, aangezien dit heel veel diverse gevolgen heeft voor Azewijn en buurtdorp Lengel. Na keurig een afspraak gemaakt te hebben bij de gemeente Montferland voor de inzage van de stukken, ex 6 en ex 8 werden mevrouw Pierik en ondergetekende geconfronteerd met stukken die beiden voorzien waren van zwart afgelakte regels en alinea’s. Desgevraagd over het waarom van deze gang van zaken, kregen wij de mededeling dat wij daar geen antwoord op zouden krijgen, wel zijn de stukken keurig doorgemaild, maar met dezelfde afgelakte stukken. Bovendien was de betreffende contactpersoon voor vragen omtrent het onderwerp tot 24 augustus op vakantie en werden wij geconfronteerd met het feit dat de termijn van het indienen van zienswijze inmiddels verstreken was. De dorpsraad Azewijn staat open voor dialoog, maar dan moeten wij wel de mogelijkheid krijgen tot volledige inzage en vroegtijdige berichtgeving, zodat wij ons wel goed van onze taak kunnen kwijten in de nabije toekomst. Op deze manier voelen wij ons niet serieus genomen en blijven wij zitten met zoveel vragen, waarop wij ongewild het antwoord schuldig moeten blijven en dat kan toch niet de bedoeling zijn.

Er hangt Azewijn een hoop boven het hoofd op korte en langere termijn, zoals u allen weet. De taak van de dorpsraad en ook zeker van de gemeente Montferland is om de inwoners adequaat en accuraat te informeren over alle op handen zijnde en beoogde ontwikkelen. Het bevreemd ons ten zeerste dat wij veelal eerst uit de media moeten vernemen wat er zoal aan plannen zijn voor Azewijn en uiteraard ook Lengel. Dat veroorzaakt veel onnodige onrust bij de bevolking, dat zich denkelijk zorgen maakt over de toekomst van het dorp.

De dorpsraad heeft een mail gekregen van dhr. Boschker, met de uitnodiging om de dialoog aan te gaan met ons en dat lijkt ons een uitstekend idee met het oog op alle ontwikkelingen en de daarmee samenhangende gevolgen en uiteraard de veelheid aan vragen die dit oproept bij zowel de inwoners als bij de dorpsraad. Bij deze willen we ook graag het verzoek doen om tevens de dialoog aan te gaan met de verantwoordelijke wethouder dhr. W. Gerritsen. Wij staan er voor open om ons zo goed en breed mogelijk te laten informeren, omdat er voor Azewijn erg veel op het spel staat. Dit alles in overweging nemende verblijven wij.

 

Met vriendelijke groet namens de dorpsraad: Miranda Hieltjes

De huidige dorpsraad bestaat uit de volgende personen:

Bert de Vries: voorzitter, Edwin Belder: penningmeester, Petra Pierik: secretaris, Chris Krajewski-Singerling: algemeen lid, Gert Peters: algemeen lid, Wiljan Messing: algemeen lid, Monique Nijman: algemeen lid en Miranda Hieltjes: algemeen lid.

Eén gedachte op “Mail aan de gemeente Montferland op 5 september 2021.

  1. Anjo Bodegraven

    Prima gedaan dorpsraad en wat een schandalige manier van doen van de gemeente. Ik hoop dat men zich dit nu realiseert en gaat voor de dialoog.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.