Categorie archief: Dorpsplein

Dorpsplein

Op een dorpsplein komt iedereen samen en wordt er veel besproken en gediscussieerd. Middels ons virtuele dorpsplein kunt u onderwerpen aandragen en uw mening geven over bepaalde thema’s. De berichten zijn onderverdeeld in een aantal categorieën, waarin de mogelijkheid bestaat om hierop te reageren.

Bericht SDRA pasen 2019 Den Drammer

Beste Azewijners, 

De dorpsraad behartigt het algemeen belang van Azewijn. Daarom houden wij een aantal ontwikkelingen rond Azewijn nauwlettend in de gaten en ondernemen wij zo nodig ook actie. Het gaat om de volgende dingen:  

1. Tweede solarpark Azewijn

Initiatiefnemer Solar Provider Group heeft het voornemen om een solarpark te realiseren in het buitengebied van Azewijn. Het gaat om een tweede solarpark, wederom op een oude stortplaats. Om precies te zijn stortplaats drie, gelegen achter voormalig zandplas het Reeven.

Het plaatsen van zonnepanelen kan onbalans in de ondergrond van de stortplaats veroorzaken. De effecten zijn onbekend. De dorpsraad vindt dat de effecten bekend moeten zijn voordat er toestemming wordt gegeven om de zonnepanelen op de stortplaats te plaatsen.  

Het is dus belangrijk dat er eerst bodemonderzoek wordt gedaan. Afhankelijk van de uitkomsten van het bodemonderzoek, kunnen er al dan niet zonnepanelen worden geplaatst. In de procedure die de gemeente nu wil volgen, wordt het bodemonderzoek pas gedaan nadat de vergunning is verleend. De omgekeerde wereld. 

Wij hebben verschillende acties ondernomen. Zo hebben wij de gemeente verzocht om het bestemmingsplan te handhaven, hebben we ingesproken in een commissievergadering om ons belang te bepleiten en hebben we de gemeenteraad een brief met informatie gestuurd. Hier gaan we mee door: we blijven de geldende procedures volgen tot we ons doel hebben bereikt. Wij houden u op de hoogte. Meer informatie staat op de website: www.azewijn.info

 2. Azewijn in zoekgebied voor nieuwe windmolens en zonneparken

 De gemeente Montferland heeft het traject “Ruimte voor duurzame energie” opgestart. De gemeente heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Het doel van het traject is om te komen tot een ruimtelijk afwegingskader waarin naar voren komt welke gebieden binnen de gemeente kansrijk zijn voor het ontwikkelen van zonnevelden en/of windmolens. Daarnaast stelt de gemeente middels het ruimtelijk afwegingskader voorwaarden voor het verstrekken van dergelijke projecten. 

Azewijn ligt in het zoekgebied voor nieuwe windmolens en zonnevelden. Dit betekent dat de kans bestaat dat er rond Azewijn nieuwe windmolens en zonnevelden komen. Het ruimtelijk afwegingskader wordt waarschijnlijk in december 2019 door de gemeenteraad vastgesteld. U kunt ervan verzekerd zijn dat de dorpsraad het proces op de voet volgt. We zullen ons laten informeren over de plannen en per keer bekijken wat we kunnen doen om het belang van Azewijn te behartigen. 

3. Doorontwikkeling DocksNLD2

Tenslotte: zoals u weet heeft de gemeente Montferland de ambitie om DocksNLD2 te ontwikkelen. Het is de bedoeling dat het huidige DocksNLD1 wordt uitgebreid richting Ulft. Tot op heden geeft de provincie Gelderland de gemeente geen toestemming voor de ontwikkeling van DocksNLD2. Daar zijn wij erg blij mee en we hopen dat dit zo blijft. Echter, ook in dit proces geldt dat we de ontwikkelingen op de voet volgen en waar nodig actie ondernemen. 

 Wilt u dingen met ons delen, heeft u vragen of opmerkingen? We horen het graag. De contactgegevens staan op www.azewijn.info. 

Wij wensen u fijne paasdagen. 

Inspraak en reactie op commissie R&F inzake 2e solarpark Azewijn

Op 12 maart 2019 heeft de dorpsraad ingesproken tijdens de commissievergadering R&F van de gemeente Montferland n.a.v. ons handhavingsverzoek bestemmingsplan inzake strijdigheid van een tweede solarpark. Klik hier voor de tekst van deze inspraak.

Naar aanleiding van de beantwoording van het college tijdens deze commissie heeft de dorpsraad op 14 maart 2019 een schriftelijke reactie gegeven. Klik hier voor deze reactie.

Persbericht inzake tweede solarpark Azewijn

Initiatiefnemer Solar Provider Group heeft het voornemen om een solarpark te realiseren in het buitengebied van Azewijn.  Om precies te zijn op voormalig stortplaats 3, gelegen schuin achter de voormalig zandwinplas het Reeven.

Op 16 januari 2019 is de aanvraag voor de omgevingsvergunning gepubliceerd in het Montferland Nieuws. De dorpsraad van Azewijn heeft het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Montferland een brief gestuurd inzake de het naleven van het bestemmingsplan.

U leest hier meer over in het persbericht en onderstaande link naar Stem van Montferland.

‘Tweede solarpark Azewijn in strijd met bestemmingsplan’

 

Informatie glasvezel buitengebied

Plattelandsraad Montferland en Glasvezel Buitenaf (CIF) organiseren een aantal informatiebijeenkomsten m.b.t. glasvezel in het buitengebied.

Hierbij de tekst van de uitnodiging:

Beste inwoners van het buitengebied Montferland,

Zoals u bekend is op 16 januari jl. bij Lara Partycentrum te Loil door Wijkraad Greffelkamp, Kontaktraad Loil en de Plattelandsraad een informatie en aanmeldavond gehouden. Ook Glasvezel Buitenaf heeft dergelijke bijeenkomsten elders in onze gemeente   verzorgd.

Het kan zijn dat u of niet in de gelegenheid bent geweest een van deze bijeenkomsten te bezoeken of dat er nog de nodige vragen zijn. In die situatie nodigen wij u graag uit om uw vragen persoonlijk met een van de ambassadeurs en of met een van de aanwezige wederverkopers door te nemen. Dat kunnen naast eventuele onduidelijkheden over abonnementen, ook specifieke vragen zijn over uw thuissituatie.

Het doel is om u persoonlijk van alle benodigde informatie te voorzien op grond waarvan u uw keuze tot aanmelding voor glasvezel kunt maken.

U kunt hiervoor terecht op:

  • Zaterdag 20 januari a.s. tussen 10.00 en 14.00 uur in Dorpshuis Zeddam, Gerrit Varwijkplein 25 Zeddam, en of op
  • Woensdag 24 januari a.s. tussen 19.00 en 22.00 uur in Dorpshuis Zeddam, Gerrit Varwijkplein 25 Zeddam, en of op
  • Zaterdag 27 januari a.s. tussen 13.00 en 16.00 uur bij Lara Partycentrum, Wehlseweg 34 in Loil en of op
 • Woensdag 31 januari a.s. tussen 19.00 en 22.00 uur bij Café Party Centrum “De Deel”, Didamseweg 13 te Loerbeek

 

Namens de wederverkopers zullen daarbij aanwezig zijn Robende Internet Services uit Loil en Montferland ICT uit Zeddam. Ook zullen er ambassadeurs vanuit de Plattelandsraad aanwezig zijn.

Er zijn aanmeldingsformulieren voorhanden wanneer u zich direct voor glasvezel wilt aanmelden.

Koffie wordt u aangeboden door Glasvezel Buitenaf.

Graag tot een van genoemde zittingen.

Met vriendelijke groeten,

Plattelandsraad Montferland

 • René Derksen
 • Tonnie Driessen
 • Jan Kruis
 • Willie Menting
 • Dik Jaap Wentink
 • Harrie Mom

Verslag overleg leefbaarheid Azewijn

Op 19 december 2017 is er een bijeenkomst geweest met Stichting Dorpshuis Azewijn, werkgroep Cerc en de Stichting Dorpsraad Azewijn. Reden van deze bijeenkomst is een inventariserend gesprek inzake de leefbaarheid van Azewijn.

Hierbij treft u een korte verslaglegging van deze bijeenkomst.

Wij houden u via deze site op de hoogte als er nieuwe ontwikkelingen zijn.