Azewijn

 

Azewijn is een kerkdorp in de gemeente Montferland in de Gelderse streek De Liemers aan de voet van het Montferland en het Bergherbos en heeft uitzicht op de Montferlandseheuvelrug. Azewijn ligt ongeveer 5 kilometer oostwaarts van ‘s-Heerenberg. Het dorp bestaat uit twee delen, te weten de dorpskern zelf en een uitgestrekt buitengebied. Ten oosten van de dorpskern liggen de Grote- en Kleine Reeven. Het dorp heeft een eigen Rooms Katholieke kerk gewijd aan de Heilige Matteüs. Azewijn heeft ondanks haar geringe grootte, nog voorzieningen als een basisschool en een dorpscafé. Met circa 750 inwoners is het een van de kleinere kernen van de gemeente montferland. Azewijn is een levendig dorp met een tal van verenigingen.