Verslag “Startbijeenkomst Herinrichting openbare ruimte Azewijn”

Datum: 3 maart 2022 Locatie: ‘t Aschwinhuus te Azewijn
Onderwerp: herinrichting openbare ruimte Azewijn

Opening

Wethouder Oscar van Leeuwen opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.

Aanleiding + doel

De openbare ruimte in het centrum van Azewijn verdient een kwaliteitsimpuls. Hier is in het verleden al naar gekeken door werkgroep CERC in combinatie met bureau Ontwerp en Omgeving. Er is destijds een integraal plan opgesteld dat bestond uit drie onderdelen: de openbare ruimte, het dorpshuis en de kerk. Aangezien dit plan uiteindelijk niet verder is gebracht en de werkgroep CERC ermee is gestopt zijn twee van de drie onderdelen (kerk en dorpshuis) wel verder gegaan maar blijft de ontwikkeling van de openbare ruimte nog als vraagstuk open liggen. Om hier toch een goede invulling aan te geven is er voor gekozen om een participatietraject op te starten om gezamenlijk te komen tot een goede, mooie, functionele en veilige herinrichting van de openbare ruimte

Procesvragen

Aangezien het participatietraject met deze avond begint zijn er een aantal procesvragen die gezamenlijk beantwoord moeten worden om zo een goed proces vorm te geven. De vragen die behandeld werden zijn:

 • Wat is het plangebied?
 • Gaan we voortborduren op het bestaande plan of starten we volledig opnieuw?
 • Wie zijn de stakeholders die we moeten betrekken?
 • Gaan we werken met een klankbordgroep of met informatiesessies waarbij iedereen welkom is?

Plangebied

Als basis voor het plangebied wordt er gekeken naar het gebied waar de werkgroep CERC in het verleden ook naar gekeken heeft. Vanuit de aanwezigen komt het verzoek om hier als aanvulling ook de Leppestraat bij op te nemen. Verder wordt gevraagd of alle paden rondom de kerk hierbij betrokken kunnen worden. Er is afgesproken dat er een kaart opgesteld zal worden waarop het volledige plangebied inzichtelijk gemaakt is.

Voortborduren of nieuw plan

Vanwege het vele goede werk dat er al verzet is om tot het vorige plan te komen, is er gezamenlijk besloten om dit plan als basis te gaan gebruiken. In het verleden zijn er al heel veel wensen en opmerkingen van allerlei partijen opgehaald die destijds verwerkt zijn. Toch zijn er ook nieuwe inzichten en kansen die meegenomen moeten kunnen worden bij het plan dat nu opgesteld zal worden.

Stakeholders

Omdat de openbare ruimte gebruikt wordt door heel veel verschillende partijen is het van belang dat alle stakeholders goed in kaart gebracht worden. Vanuit de aanwezigen kwam onderstaande lijkt met stakeholder:

 • Inwoners
 • Aanwonenden
 • Dorpsraad
 • Projectontwikkelaar (eigenaar kerk)
 • Stichting dorpshuis
 • Azewijnse verenigingen (waarbij specifiek ook de seniorenvereniging is benoemd)
 • LTO
 • Parochie
 • Gemeente

Werkwijze

Vanuit de gemeente zijn er qua participatieprocessen verschillende methoden succesvol gebleken. Voor dit proces wordt er met name gedacht aan het werken met een klankbordgroep of het werken met informatiesessies waarbij alle stakeholders welkom zijn. Gezien het grote belang en de grote betrokkenheid van alle actoren is er gekozen voor een proces waarbij iedereen betrokken wordt en aanwezig kan zijn.

Opmerkingen vanuit aanwezigen

Buiten de opmerkingen die verwerkt zijn onder bovenstaande punten kwamen nog de volgende zaken naar voren:

 • Het gebeid dat nu een openbaar karakter heeft moet dit ook houden, ook al is dit kadastraal gezien in eigendom van de projectontwikkelaar of een andere partij.
 • De aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de projectontwikkelaar wordt gemist.
 • Er is behoefte aan een procesplanning.

Afspraken

Naast de gemaakt afspraken inzake de procesvragen zijn nog wat aanvullende afspraken gemaakt:

 • De gemeente stuurt het verslag toe, aanwezigen hebben de mogelijkheid hierop te reageren.
 • De plannen van de projectontwikkelaar worden toegestuurd aan de aanwezigen.
 • Het oorspronkelijke plan van werkgroep CERC wordt toegezonden.
 • Er wordt een procesvoorstel gedaan qua planning
 • De volgende sessie wordt gehouden op 31 mei vanaf 19:30 in het Aschwinhuus in Azewijn (inloop vanaf 19:00 uur)

Afsluiting

Wethouder Oscar van Leeuwen bedankt iedereen voor de aanwezigheid en positieve inbreng. Deelnemers die zich niet online hadden ingeschreven konden hun mailadres nog even doorgeven zodat ook zij het verslag en uitnodigingen voor het vervolg digitaal zullen ontvangen. Tevens bood de dorpsraad aan het verslag en de overige documenten kenbaar te maken via hun digitale kanalen.

Bijlagen:

Presentatie Ontwerp Kern Azewijn (14-02-2019)

Plangebied Azewijn herinrichting openbare ruimte

Tekening ontwerp inrichting kerk

Idee 2-onder-1-kap woning Azewijn

Tekening 2 onder 1 kap woningen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.