Bericht SDRA pasen 2019 Den Drammer

Beste Azewijners, 

De dorpsraad behartigt het algemeen belang van Azewijn. Daarom houden wij een aantal ontwikkelingen rond Azewijn nauwlettend in de gaten en ondernemen wij zo nodig ook actie. Het gaat om de volgende dingen:  

1. Tweede solarpark Azewijn

Initiatiefnemer Solar Provider Group heeft het voornemen om een solarpark te realiseren in het buitengebied van Azewijn. Het gaat om een tweede solarpark, wederom op een oude stortplaats. Om precies te zijn stortplaats drie, gelegen achter voormalig zandplas het Reeven.

Het plaatsen van zonnepanelen kan onbalans in de ondergrond van de stortplaats veroorzaken. De effecten zijn onbekend. De dorpsraad vindt dat de effecten bekend moeten zijn voordat er toestemming wordt gegeven om de zonnepanelen op de stortplaats te plaatsen.  

Het is dus belangrijk dat er eerst bodemonderzoek wordt gedaan. Afhankelijk van de uitkomsten van het bodemonderzoek, kunnen er al dan niet zonnepanelen worden geplaatst. In de procedure die de gemeente nu wil volgen, wordt het bodemonderzoek pas gedaan nadat de vergunning is verleend. De omgekeerde wereld. 

Wij hebben verschillende acties ondernomen. Zo hebben wij de gemeente verzocht om het bestemmingsplan te handhaven, hebben we ingesproken in een commissievergadering om ons belang te bepleiten en hebben we de gemeenteraad een brief met informatie gestuurd. Hier gaan we mee door: we blijven de geldende procedures volgen tot we ons doel hebben bereikt. Wij houden u op de hoogte. Meer informatie staat op de website: www.azewijn.info

 2. Azewijn in zoekgebied voor nieuwe windmolens en zonneparken

 De gemeente Montferland heeft het traject “Ruimte voor duurzame energie” opgestart. De gemeente heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Het doel van het traject is om te komen tot een ruimtelijk afwegingskader waarin naar voren komt welke gebieden binnen de gemeente kansrijk zijn voor het ontwikkelen van zonnevelden en/of windmolens. Daarnaast stelt de gemeente middels het ruimtelijk afwegingskader voorwaarden voor het verstrekken van dergelijke projecten. 

Azewijn ligt in het zoekgebied voor nieuwe windmolens en zonnevelden. Dit betekent dat de kans bestaat dat er rond Azewijn nieuwe windmolens en zonnevelden komen. Het ruimtelijk afwegingskader wordt waarschijnlijk in december 2019 door de gemeenteraad vastgesteld. U kunt ervan verzekerd zijn dat de dorpsraad het proces op de voet volgt. We zullen ons laten informeren over de plannen en per keer bekijken wat we kunnen doen om het belang van Azewijn te behartigen. 

3. Doorontwikkeling DocksNLD2

Tenslotte: zoals u weet heeft de gemeente Montferland de ambitie om DocksNLD2 te ontwikkelen. Het is de bedoeling dat het huidige DocksNLD1 wordt uitgebreid richting Ulft. Tot op heden geeft de provincie Gelderland de gemeente geen toestemming voor de ontwikkeling van DocksNLD2. Daar zijn wij erg blij mee en we hopen dat dit zo blijft. Echter, ook in dit proces geldt dat we de ontwikkelingen op de voet volgen en waar nodig actie ondernemen. 

 Wilt u dingen met ons delen, heeft u vragen of opmerkingen? We horen het graag. De contactgegevens staan op www.azewijn.info. 

Wij wensen u fijne paasdagen. 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.