Notulen 17 mei 2022


Betreft:Vergadering Stichting Dorpsraad Azewijn
Datum:17-05-2022
Tijd:20:00 uur
Aanwezig:Bert de V., Wiljan M., Edwin B., Chris K., Gert P., Monique W, Petra P.,
Anne B., Tom B., Kevin de L.
Locatie:Ashwinhuus
Opgesteld:Petra Pierik

Opening

Bert verwelkomt de aanwezigen.
Jeugdlid Anne Berntsen is aanwezig, Tom Buiting en Kevin de Lange sluiten later
aan.

Miranda Hieltjes is uitgenodigd voor het eerste deel van de vergadering.

Miranda bedankt ons voor de uitnodiging en voor de samenwerking met de
Dorpsraad.
Ze heeft de inzet van de Dorpsraad als een geweldige steun tijdens de
gemeenteraadsverkiezingen ervaren.
Miranda heeft een ondersteunende functie binnen de fractie gekregen. Zij is
aanspreekpunt voor dorpsaangelegenheden, burgerparticipatie en samenwerking.
Ze vertelt ons over de ontwikkelingen (welke in de media gepubliceerd zijn) rondom
energietrajecten binnen de Oude IJsselstreek en Montferland.
Miranda verlaat de vergadering, voordat de Dorpsraad verder gaat met de overige
agenda punten.

Jeugdleden worden nogmaals verwelkomt bij vergadering.
De dorpsraad is erg blij met de interesse van de jeugd in de dorpsraad.
Hoe onze samenwerking er in de praktijk eruit gaat zien, gaan we in verloop van tijd
ontdekken. We hebben de jeugdleden nodig als verbindingspartner met de jeugd van
Azewijn, vooral om de leefbaarheid van het dorp in stand te houden en te verbeteren.
Ze hoeven niet bij elke vergadering aanwezig te zijn, maar ze zijn altijd van harte
welkom.

De jeugdleden gaan akkoord met het voorstel van Bert om de Gelderlander te
benaderen om kenbaarheid te geven over het aantreden van jeugdleden bij de
Dorpsraad.

Vaststellen vorige notulen

Notulen zijn vastgesteld

Evaluatie bezoek op 10-05-2022 van Burgemeester en afvaardiging van Lengel

De burgemeester, Lengel en de Dorpsraad hebben het als een positief gesprek ervaren

Aanbieden petitie aan de burgemeester van 14-04-2022

Bert gaf een kort verslag van de overhandiging van de petitie aan de Burgemeester. Naar aanleiding van de overhandiging is er een afspraak gemaakt met de Burgemeester om verder met elkaar van gedachte te wisselen.
Het thema blijft onze grote aandacht houden.

Plan van aanpak: Azum hèt er genog van’

Deze is nog in ontwikkeling. Bert geeft aan dat sommige plannen zijn al tot uitvoer gebracht zonder dat het opgeschreven is. De ontwikkelingen gaan soms sneller dan dat het in een plan beschreven kan worden.

Pastoor van Halplein/Spectrum

Op dinsdag 31 mei 2022 is door de gemeente een inloopavond gepland met als thema ‘Vervolgsessie herinrichting van de openbare ruimte in Azewijn vanaf 19.00 uur in het Aswinhuus. Actualiteit is dat de vergadering verzet is naar 14 juni 2022.

DocksNLD-2

Wij zijn actief geweest door middel van flyeren en het naast elkaar leggen van partijprogramma’s bij de gemeente verkiezingen. De verkiezingen zijn gewonnen door de oppositie welke nu proberen een coalitie te smeden, hierdoor lopen de plannen van de gemeente vertraging op. Het vrachtverkeer zal verder toenemen en dat zal hoofdzakelijk via de N316 en Beekseweg gaan plaatsvinden. Hierdoor zullen de aanliggende dorpenmeer hinder ondervinden. We gaan deze dorpen meer betrekken bij onze plannen.

Windmolens

Het is nog onzeker welke partij de windmolens gaat realiseren en wanneer. Dit hangt af van de coalitie die nog in ontwikkeling is.
Ook dit thema blijft onze aandacht houden.
In de notulen van 13-01-2022 kan een zinnetje omtrent de windmolens tweeërlei uitgelegd worden. Men kan het lezen alsof Rene Ebbers vertegenwoordiger is van de Dorpsraad. Dit is niet het geval.
Gert en Bert nemen contact op met een stichting NLVOW voor meer informatie.

Zonneweides Etten

Zie de publicaties in de media waar Miranda (zie hierboven) over gesproken heeft.

Logo

Gert heeft een prachtig logo gemaakt.
We gaan met ons allen akkoord met het nieuwe logo. Gert gaat het verder uitwerken.

Woningbouw

Er is nog geen nieuws over de Ompertse straat.
De woningbouwplannen van Wiljan is nog in ontwikkeling. Zo gauw hij iets weet laat hij het ons weten.
De jeugdleden spreekt woningbouwplannen erg aan.
Leefbaarheid qua feestjes is prima in orde. Er zijn geen supermarkt, bakker of ander winkelvoorzieningen, maar dat is inherent aan de tijd. Woningen voor de jeugd vindt men wel erg belangrijk. Men wil graag in het dorp blijven wonen.
Thema Docks heeft voor hen ook grote interesse. Ze zijn het met de andere dorpsraadsleden eens dat er nog meer bewustzijn gekweekt moet worden bij de omliggende dorpen.

Rondvraag

Algemeen:

We gaan kijken of we iemand kunnen vinden die de Website kan vernieuwen. Edwin lukt het qua tijd op dit moment niet.

Wiljan:

In het dorp is niet helemaal duidelijk waar de dorpsraad voor staat. Tot nu toe wordt gezegd dat we overal tegen zijn. Daar moeten we voorzichtig mee zijn.
De insteek wordt dat we nieuwe initiatieven gaat oppakken en proberen deze uit te voeren.
Een voorstel is om eind juni op een dinsdag een inloopavond te organiseren voor inwoners om mensen bij elkaar te brengen voor het ophalen van projecten die op de plank zijn blijven liggen, maar waarvoor vanuit de gemeente wel geld voor beschikbaar is.
We willen proberen mensen bij elkaar te brengen om iets wat het dorp verfraaid tot uitvoer te brengen. Voorbeelden zijn:

  • Het beeld van Mechteld ten Ham uit de Laak halen,
  • Meer groen om ons heen

Edwin:

2026 wordt de energievoorziening gewijzigd naar een hybride warmte pomp.
Moeten we iets met dit thema over wat de gemeente hierin gaat betekenen. In de vorm van een warmtenet of wat dan ook? We laten deze vraag nog even open.

Afsluiting

De voorzitter dankt iedereen voor de inbreng en aanwezigheid.