Categorie archief: Nieuws

Nieuws

Hieronder vindt u de laatste nieuwsberichten van de dorpsraad of van Azewijn.

Informatie glasvezel buitengebied

Plattelandsraad Montferland en Glasvezel Buitenaf (CIF) organiseren een aantal informatiebijeenkomsten m.b.t. glasvezel in het buitengebied.

Hierbij de tekst van de uitnodiging:

Beste inwoners van het buitengebied Montferland,

Zoals u bekend is op 16 januari jl. bij Lara Partycentrum te Loil door Wijkraad Greffelkamp, Kontaktraad Loil en de Plattelandsraad een informatie en aanmeldavond gehouden. Ook Glasvezel Buitenaf heeft dergelijke bijeenkomsten elders in onze gemeente   verzorgd.

Het kan zijn dat u of niet in de gelegenheid bent geweest een van deze bijeenkomsten te bezoeken of dat er nog de nodige vragen zijn. In die situatie nodigen wij u graag uit om uw vragen persoonlijk met een van de ambassadeurs en of met een van de aanwezige wederverkopers door te nemen. Dat kunnen naast eventuele onduidelijkheden over abonnementen, ook specifieke vragen zijn over uw thuissituatie.

Het doel is om u persoonlijk van alle benodigde informatie te voorzien op grond waarvan u uw keuze tot aanmelding voor glasvezel kunt maken.

U kunt hiervoor terecht op:

  • Zaterdag 20 januari a.s. tussen 10.00 en 14.00 uur in Dorpshuis Zeddam, Gerrit Varwijkplein 25 Zeddam, en of op
  • Woensdag 24 januari a.s. tussen 19.00 en 22.00 uur in Dorpshuis Zeddam, Gerrit Varwijkplein 25 Zeddam, en of op
  • Zaterdag 27 januari a.s. tussen 13.00 en 16.00 uur bij Lara Partycentrum, Wehlseweg 34 in Loil en of op
 • Woensdag 31 januari a.s. tussen 19.00 en 22.00 uur bij Café Party Centrum “De Deel”, Didamseweg 13 te Loerbeek

 

Namens de wederverkopers zullen daarbij aanwezig zijn Robende Internet Services uit Loil en Montferland ICT uit Zeddam. Ook zullen er ambassadeurs vanuit de Plattelandsraad aanwezig zijn.

Er zijn aanmeldingsformulieren voorhanden wanneer u zich direct voor glasvezel wilt aanmelden.

Koffie wordt u aangeboden door Glasvezel Buitenaf.

Graag tot een van genoemde zittingen.

Met vriendelijke groeten,

Plattelandsraad Montferland

 • René Derksen
 • Tonnie Driessen
 • Jan Kruis
 • Willie Menting
 • Dik Jaap Wentink
 • Harrie Mom

Verslag overleg leefbaarheid Azewijn

Op 19 december 2017 is er een bijeenkomst geweest met Stichting Dorpshuis Azewijn, werkgroep Cerc en de Stichting Dorpsraad Azewijn. Reden van deze bijeenkomst is een inventariserend gesprek inzake de leefbaarheid van Azewijn.

Hierbij treft u een korte verslaglegging van deze bijeenkomst.

Wij houden u via deze site op de hoogte als er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Werkgroep kerkgebouw Azewijn

Er is een werkgroep opgericht welke zich inzet tot het behoud van het kerkgebouw in Azewijn. Deze werkgroep bestaat uit de volgende leden:

Huub Baars

Reneé Dubois

Ron Spaan

Rolf Rüthers

Rens Hendricksen

Barry Schenning

 

Het doel van de werkgroep is het behouden van het kerkgebouw met als hoofddoel de toren. De nieuwe functie van het gebouw zal maatschappelijk en cultureel(historisch) van aard zijn.

De werkgroep is momenteel druk bezig met een haalbaarheidsstudie om te toetsen of de beoogde doelstelling haalbaar is. Via de notulen en de website van de dorpsraad, zal de werkgroep voorlopig communiceren naar de inwoners van Azewijn.

 

Informatieavond ontwikkeling DocksNLD fase 2 op 30 januari 2017

De gemeente organiseert een informatieavond aangaande DocksNLD fase 2. Hieronder de informatie over deze bijeenkomst zoals wij deze van de gemeente ontvingen.

De gemeente Montferland organiseert een informatieavond over de ontwikkelingen van het bedrijventerrein DocksNLD fase 2 ten oosten van het huidige bedrijventerrein in ‘s Heerenberg. Hiervoor zijn uitgenodigd direct aanwonenden, de dorpsraad Azewijn en de Vereniging Leefbaar Netterden. Overige belangstellende zijn ook van harte welkom. Namens de gemeente zijn wethouder Gerritsen, Leopold Hermans (acquisiteur/adviseur) en Jan Willem Boschker (projectleider) aanwezig.

De avond wordt gehouden op 30 januari in ’t Aschwinhuus in Azewijn en begint om 19.30 uur.