Categoriearchief: Nieuws

Nieuws

Hieronder vindt u de laatste nieuwsberichten van de dorpsraad of van Azewijn.

Beeldvormende raad 14 januari 2021 WVG uitbreiding DocksNLD

De gemeente Montferland heeft de intentie om bedrijventerrein DocksNLD uit te breiden.

Op donderdag 14 januari hebben wij tijdens het vervolg van de beeldvormende raad opnieuw ingesproken. Zie hier onze inspraakreactie. In deze inspraakreactie hebben wij gepleit voor een uitbreiding van DocksNLD aan Duitse zijde. In het raadsvoorstel wordt deze optie niet genoemd.

Het college van B&W heeft niet de wil om serieus te kijken naar de uitbreiding aan de Duitse kant.

Want, zo gaf de portefuillehouder aan in antwoord op vragen van raadsleden: “Wat in Duitsland ontwikkeld wordt, daar hebben wij geen financieel voordeel bij.”

Vervolgens gaf de portefeuillehouder aan dat:  “invloed op Duitse gronden, ik zou ze niet eens willen, mits de ontsluiting natuurlijk daar hebben wij direct voordeel bij. Bij de ontwikkeling van XXL Logistiek aan de Duitse kant zie ik het voordeel voor Montferland veel minder, ik zou daar niet eens op willen sturen.” Zie beide beeldfragmenten.

De wethouder verzwijgt de beste locatie voor de uitbreiding van DocksNLD omdat hij geld wil verdienen. Azewijn wordt opgeofferd voor pecunia.

Wilt u terugluisteren wat er op 14 januari is besproken? Kijk dan op https://www.youtube.com/watch?v=RJMI6ud-veo

Vanaf 1 uur en 56 minuten begint het onderdeel over DocksNLD.

Digitale beeldvormende raad WVG DocksNLD fase 2 – De dorpsraad spreekt in!

OPROEP DORPSRAAD AZEWIJN
DONDERDAG 14 JANUARI

START DIGITALE BEELDVORMENDE RAAD 20.45
Vestigen WVG bedrijventerrein DocksNLD Fase 2

De vergadering van 17 december wordt vervolgd!
De dorpsraad spreekt weer in!

Luister naar de vergadering via www.montferland.info
Klik op gemeenteraad en vervolgens op Live
volgen/terugkijken Politieke Avond Montferland
Uw steun en reactie helpt ons enorm!

Luistert U mee?

Brief aan B & W naar aanleiding collegebesluit Aantrekkelijk Azewijn

Graag brengen wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen aangaande het plan Aantrekkelijk Azewijn.

Onze werkgroep heeft een dorpsplan ontwikkeld voor het aantrekkelijk maken van Azewijn. Dat plan is met de gemeente en de betreffende wethouders besproken. Omdat er een financieel tekort is, is een bijdrage van de gemeente gevraagd. Het college van burgemeesters en wethouders heeft hierover een besluit genomen. Dat besluit is ons bij mail van 19 november 2020 toegezonden met de vraag of wij hiermee kunnen instemmen.

Namens de werkgroep Cerc, Stichting dorpshuis Azewijn en de dorpsraad is er een schriftelijke reactie gegeven op dit besluit.

Bovengenoemde correspondentie treft u hier aan.

Ontwikkelingen rond DocksNLD2

Graag informeren wij u over de nieuwe ontwikkelingen rond DocksNLD2.

Het college van B&W van de gemeente Montferland heeft op 2 december jl. besloten een WvG (Wet Voorkeursrecht Gemeenten, dat is het recht van eerste koop op gronden) te vestigen op 40 hectare grond ten noorden van de Meilandsedijk. Dat is het gebied tussen de Meilandsedijk, Op den Dam en Wethouder Brandtsweg. In de publicatie in de staatscourant wordt dit bedrijventerrein fase 2 genoemd.

Het oorspronkelijke plan voor DocksNLD2 gaat, in ieder geval de komende jaren, niet door. Immers, de gemeente moet eerst de noordelijke locatie ontwikkelen voordat naar de oorspronkelijke oostelijke locatie kan worden gekeken.

De gemeenteraad moet nu een besluit nemen om de WvG te bekrachtigen.

Op 17 december 2020 heeft de dorpsraad tijdens een beeldvormende raadsvergadering van van de gemeente Montferland over deze WvG ingesproken. De inspreektekst is hier terug te lezen.

Op 18 december heeft Regio8 dit artikel gepubliceerd naar aanleiding van deze vergadering.

Besluitvormingsproces RPW

In het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) maken de 18 gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen samen afspraken over waar nieuwe bedrijventerreinen mogen komen. In het voorstel staat dat Montferland DocksNLD met 20 hectare kan uitbreiden in noordelijke richting.

Voordat er duidelijkheid is over DocksNLD2/fase2  moeten alle gemeenteraden in de regio Arnhem-Nijmegen instemmen met het Regionaal Programma Werklokaties (RPW). Daarna moeten Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland een besluit nemen over het RPW. Het zal dus wel even duren voordat er zekerheid /duidelijkheid is of Docks2/fase 2 doorgaat. Daarna moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Volgens de gemeente zal het 3 a 4 jaar duren voordat dit er is. Bedrijven kunnen pas daarna komen.

(bron afbeelding Google Maps)

Beeldvormende raadsvergadering 17 december 20.10

OPROEP DORPSRAAD AZEWIJN

DONDERDAG 17 DECEMBER

START DIGITALE BEELDVORMENDE RAAD 20.10

Vestigen WVG bedrijventerrein DocksNLD Fase 2

De dorpsraad spreekt in!

 

Luister naar de vergadering via www.montferland.info

Klik op gemeenteraad en vervolgens op Live volgen/terugkijken Politieke Avond Montferland

Uw steun en reactie helpt ons enorm!

 

Luistert U mee?

Brief SDRA aan GS aangaande monitoring RPW in relatie DocksNLD2

De dorpsraad heeft een brief aan het college van Gedeputeerde Staten verzonden aangaande de Monitoring van het RPW (Regionaal Programma Werklocaties) regio Arnhem Nijmegen in relatie tot DocksNLD2.

Via deze link is de verzonden brief in te zien.

Naar aanleiding deze brief heeft de dorpsraad ook een persbericht verzonden. Deze treft u hierbij aan.

Digitale beeldvormende raad Montferland RPW regio Arnhem Nijmegen

DONDERDAG 7 MEI

START DIGITALE BEELDVORMENDE RAAD 20.00

De raadsfracties praten over het RPW regio Arnhem-Nijmegen. In het RPW worden afspraken gemaakt over de groei van bedrijventerreinen in onze regio. En onder welke voorwaarden dat kan. Voor Azewijn is dat belangrijk omdat de gemeente Montferland DocksNLD wil uitbreiden.

De dorpsraad spreekt in!

Lees onze inspraakreactie op www.azewijn.info

Luister naar de vergadering via www.montferland.info

Klik op bestuur en organisatie en vervolgens op Live volgen/terugkijken Politieke Avond Montferland

Uw steun en reactie helpt ons enorm!

 Luistert U mee?

Inspraakreactie Dorpsraad Azewijn RPW beeldvormende raad 7 mei 2020

Op 7 mei aanstaande is de monitoring van het RPW (Regionaal Programma Werklocaties) Arnhem-Nijmegen geagendeerd voor een beeldvormende (digitale) vergadering bij de gemeente Montferland.
De dorpsraad heeft een inspreekreactie ingediend en zal op 7 mei aanstaande gebruik maken van het inspreekrecht.

Klik hier voor de inspreekreactie.